Предстоящи олимпиади и състезания

2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА
 

ОЛИМПИАДИ - ОБЩИНСКИ КРЪГОВЕ

Съгласно Заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени изискванията за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2014-2015 г., общинските кръгове на олимпиадите по отделните учебни предмети ще се проведат в съответните училища при следния график:

ОЛ И М П И А Д А
по предмета

ДАТА

НАЧАЛЕН ЧАС

2014 г.

2015 г.

сутрин

След обяд

1

"Знам и мога"( за IV клас)

Български език и литератvра

 

10.01.2015

съгласно реглам.

 

2

 

18.01.2015

09:00 ч.

 

3

Английски език

до 21.12.2014

 

 

 

4

Немски език

 

ДО 25.01.2015

 

 

5

Руски език

 

11.01. 2015

09:00 ч.

 

6

Испански език

 

до 25.01.2015

 

 

7

Френски език

 

ДО 25.01.2015

 

 

8

Математика

14.12.2014

 

09:00 ч.

 

9

Информатика

21.12.2014

 

09:00 ч.

 

10

Информационни  технологии

 

ДО  12.01.2015

 

 

11

Математическа  лингвистика

 

10.01.2015

09:00 ч.

 

12

Философия

 

до 11.02.2015

 

 

13

История и цивилизация

 

10.01.2015

09:00 ч.

 

14

Гражданско  образование

 

до 30.01.2015

 

 

15

География и икономика

20.12.2014

 

09:00 ч.

 

16

Химия и опазване на околната среда

 

17.01.2015

09:00 ч.

 

17

Физика

 

1О.О1.2015

 

14:00 ч.

18

Биология и здравно образование

 

24.01.2015

09:00 ч.

 

19

Астрономия

 

до 09.01.2015

 

 

20

Техническо чертане

 

до 22.02.2015

 

 


ЗАПОВЕД № 09-1505 от 30.09.2014 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2014-2015 година


Национален календар за извънучилищни дейности (НКИД) на Министерството на образованието и науката за учебната 2014/2015 година, утвърден със ЗАПОВЕД № 09-1439 от 16.09.2014 г.

 

 

About Us | Site Map | Contact Us | © 2007 Английска гимназия "Гео Милев" - Русе, web design: P. Miteva