Предстоящи олимпиади и състезания

УЧЕБНАТА 2012/2013 година
 

              

РЕГЛАМЕНТИ на национални състезания:

 Национален есенен турнир по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ „Джон Атанасов” на тема „Компютърните приложения в класната стая“, 17-18.11.2012 г., гр. София


 

СТАТУТ за организиране и провеждане на национален ученически конкурс, посветен на 16-ия традиционен поход “По пътя на Бедреддин”


 

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2012/2013 година, утвърден със Заповед № РД 09-1609/18-10-2012 г.


 

НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2012/2013 година


 

 

 

 

About Us | Site Map | Contact Us | © 2007 Английска гимназия "Гео Милев" - Русе