Междукултурно общуване

В рамките на програмата „Твоя час“ и по предложение на старши учител по английски език Милена Бъчварова започнахме серия от посещения в РУ „Ангел Кънчев“. Ученици от 8.„а“ и 8.„б“ клас на ПАГ „Гео Милев“ участваха в лекция и упражнение на тема: „Междукултурно общуване“. Заниманията се водеха от д-р Христина Соколова от катедрата по „Европеистика

Read More…