Европейският ден на езиците в ПАГ „Гео Милев”

С организираните езикови прояви на 26 септември, за поредна година,  Профилирана английска гимназия „Гео Милев” – Русе, взема активно участие в отбелязването на Европейския ден на езиците. Целта на този ден е да се повиши осведомеността за езиците в Европа и да се поощри изучаването на чужд език през целия живот. Под мотото „Защо е

Read More…