Защо в Английска гимназия?

 

Няма  нищо  невьзможно,
ако попаднете на точното време и място!

 

 

 

Английска гимназия “Гео Милев” сьздава всички необходими условия, които ще ви помогнат да превьрнете  невьзможното в реалност.

Какво ще правя през останалата част от живота си?

Кой път да поема и дали ще избера правилния?...

Английска гимназия “Гео Милев” знае отговорите на вьпросите ви! Доверете ни се и нека извьрвим заедно пьтя кьм знаниетс и успеха!

ВИЗИТКА

Английска гимназия "ГЕО МИЛЕВ" - гр. Русе е общинско средно училище с петгодишен курс на обучение, включващ широк спектър от образователни програми със специален акцент върху интензивна чуждоезикова подготовка.

Училището е с чуждоезиков профил.  Профилиращите предмети са английски език, втори чужд език - немски, френски или руски език и български език и литература.

Тенденциите на развитие на съвременното общество предполагат не само доброто владеене на чужди езици, но и наличието на широка хуманитарна култура и висока образованост, на космополитно мислене и ориентация към европейската ценностна система.

Гимназия "Гео Милев" е част от системата на асоциираните училища към ЮНЕСКО. Участва в реализирането на множество национални и международни проекти, ориентирани пряко към потребностите на ученици и учители. Има изградено добро сътрудничество с много неправителствени организации.

Какво ви дава Английска гимназия?

отлична подготовка по четири езика

 • английски език
 • немски език
 • френски език
 • руски език

отлични условия за обучение на учениците

 • два компютърни кабинета
 • постоянна връзка с интернет
 • специализирани учебни кабинети
 • богат библиотечен фонд
 • ученически бюфет
 • видеозала

множество дейности по интереси

 • спортни секции с отлични постижения
 • клуб "Дебати"
 • разнообразни извънкласни дейности
 • театрални състави
 • вокална група

и още...

 • висококвалифицирани учители по чужди езици и всички предмети
 • отлична подготовка по всички общообразователни предмети

РЕЗУЛТАТИ от държавните зрелостни изпити 2015 г.

Английска гимназия "Гео Милев" е на първо място по резултати от ДЗИ за учебната 2014/2015 година в Русе. Оценките по БЕЛ ни нареждат на 16. място в националната класация от 100 училища. Отлично се представиха и учениците положили зрелостни изпити по други общообразователни предмети – математика, биология, история и философоски цикъл.

Класация на училищата от матура по "Български език и литература"

Поздравления за всички зрелостници. Успех на кандидат – студентските изпити.
Честито на вече приетите.

Предмет    
брой явили се
среден успех   
1. Български език и литература     
95
5.36
2. Английски език
79
5.60
Среден успех от ДЗИ
95
5.45

Поздравителен адрес от министъра на образованието и науката за високи постижения на учениците на държавните зрелостни изпити.

About Us | Site Map | Contact Us | © 2007 Английска гимназия "Гео Милев" - Русе, web design: P. Miteva